Komu pomáháme

Pomocné tlapky o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky se již od svého založení v únoru 2001 zabývá chovem, převýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předává zdarma do dlouhodobého soužití s tělesně postiženými a nevidomými.

Výcvik asistenčního psa, jeho očkování a krmení je finančně náročné. Náklady na výcvik, zdravotní péči a vše ostatní se pohybují v rozmezí 200 – 250 tisíc korun.

Podporujeme Pomocné tlapky již několikátým rokem přesně tak, jak potřebují.

Více na www.pomocnetlapky.cz

Nahoru