Komu pomáháme

Naděje

Naděje se stará o osamělé lidi a lidi bez domova. Mezi nabízené služby patří například terénní program, denní střediska, azylové domy pro muže a ženy a také poskytování psychologické a zdravotní pomoci. Naděje má své pobočky a centra pomoci po celé republice. My, jako pražská firma, pomoc směřujeme právě do centra v Praze, kde se nachází sociální šatník. Oblečení, které sesbíráme, ručně vytřídíme dle zadání Naděje a dále putuje vždy jen to, co je v daném ročním období potřeba. Nemá totiž smysl dodávat věci, které lidé bez domova nebo v tíživé situaci nepotřebují. I proto jsme velmi vděční za osobní vztahy a úzkou spolupráci se zástupci Naděje, kteří nám průběžně dávají zpětnou vazbu k tomu, co je nutné připravit.

Více na www.nadeje.cz/

Nahoru