Komu pomáháme

NADACE NAŠE DÍTĚ

Nadace Naše dítě pomáhá dětem od roku 1993. Hlavním posláním nadace je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Nadace se snaží dlouhodobě pomáhat dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově, dětských domovech, kojeneckých, diagnostických a výchovných ústavech. Pomoc nadace má pak formu většinou přímé finanční podpory (granty, individuální žádosti), osvětové činnosti (vydávání publikací a letáků, pořádání kampaní) a prosazování legislativních úprav směřujících k zlepšení systému ochrany dětí.

Více na www.nasedite.cz

Nahoru