Komu pomáháme

Recyklací textilu podporujeme ty,
kteří pomoc potřebují.

Podporujeme navracení peněžních i materiálních prostředků do neziskového sektoru a jeho kontinuální podporu. 

Proto jsme si také vybrali několik organizací, kterým pravidelně přispíváme. Neziskové organizace podporujeme dvěma způsoby. Vždy záleží na tom, co daná organizace nejvíce potřebuje. Zastáváme názor, že je potřeba vždy s danou organizací přesně vymezit jejich potřeby a vybudovat podporu tak, aby pro ně dávala smysl.

Děkujeme ale hlavně vám, že nám pomáháte získávat prostředky pro tyto neziskové organizace a nadační fondy. Bez vás by to nešlo!

Chcete-li pomoci odevzdáním oblečení, bot nebo doplňků, najděte si svůj nejbližší kontejner v sekci Kde najdete kontejnery.


Podívejte se, jakým organizacím tříděním textilu pomáháme, a zjistěte o nich více.

Nahoru