Komu pomáháme

Klub svobodných matek

Klub svobodných matek je nezisková organizace, která poskytuje rodinám samoživitelů finanční, materiální a odbornou právní pomoc. 

V programech pomoci pomáhá s financemi na zajištění potravin a nákladů na bydlení, dětem hradíme obědy ve školkách a školách, letní tábory a vánoční dárky. 

Příjemci pomoci jsou důkladně prověřováni a spolupracuje s terénními sociálními pracovníky, azylovými domy a pobočkami Úřadu práce.

Více na www.klubsvobodnychmatek.cz/

Nahoru