Komu pomáháme

nadační fond tesco

Založení Nadačního fondu Tesco v roce 2009 bylo logickým vyústěním dlouholeté systematické pomoci společnosti Tesco neziskovému sektoru. Hlavním posláním fondu je podpora lokálních neziskových organizací ve všech regionech České republiky, které působí v oblasti zdravotní a sociální péče. Dalším důležitým směrem je podpora vzdělávání dětí a mládeže. Nadační fond Tesco byl zřízen pro podporu výchovy a vzdělávání, akcí na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže, výběru a přípravy projektů zaměřených na ochranu životního prostředí, sociálních projektů, organizací pečujících o zdravotně či sociálně znevýhodněné osoby a dalších.

Více na www.nadacnifondtesco.cz

Nahoru