Komu pomáháme

Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol

Klinika dětské chirurgie se kromě servisu všeobecné dětské chirurgie pro část pražských obvodů specializuje na novorozeneckou chirurgii, hrudní chirurgii, proktologii,onkochirurgii, urologii, chirurgii polytraumatu. Ročně je na kliniku přijato 3.000 dětských pacientů a provedeno 2.000 operací. Klinika je jediným pracovištěm v České republice, které má samostatné oddělení novorozenecké chirurgie a ročně je operováno kolem 100 chirurgicky nemocných novorozenců. Konto „Dětská chirurgie Motol“ vzniklo v roce 1992 z důvodu nedostatku finančních prostředků na nákup zdravotnické techniky pro chirurgicky nemocné děti. Na toto konto přispívají jak rodiče nemocných dětí, tak i různé instituce a podniky.

Více na www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/klinika-detske-chirurgie-uk-2-lf-a-fn-motol/

Nahoru