Projekt: Implementace metodiky vzdělávání v sektoru textilních odpadů do vzdělávacího procesu škol na podporu boje proti klimatickým změnám.

Informace o projektu

Sektor: Školní vzdělávání
Název projektu: Implementace metodiky vzdělávání v sektoru textilních odpadů do vzdělávacího procesu škol na podporu boje proti klimatickým změnám.
Název projektu v anglickém jazyce: Implementation of the educational methodology in the sector of textile waste into the educational process of schools to support combating climate change.
Zkratka projektu: EDUWASTE
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA220-SCH-000157503
Trvání projektu: 1. 9. 2023 – 31. 12. 2024
Národní agentura organizace žadatele: SK01 – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Paušální suma projektu: 400 000 (EUR)

Cíl projektu

Hlavním cílem projekt je mediální výstup, tj. krátký film v trvání jedné vyučovací hodiny. Cílem projektu je budovat a zlepšovat vědomosti, vytvořením online prostředí EDUwaste online a zlepšit postoj k ekologickému vzdělávání. Prozkoumat vliv oblečení a textilu na životní prostředí. Ekologická výchova podporuje boj proti klimatickým změnám v celosvětovém měřítku.

Zapojené organizace

E10290396 – EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Slovenská republika, OID E10290396, koordinátor
E10314286 – Obec Lukáčovce, Slovenská republika, partnerská organizace
E10290401 – POTEX s.r.o., Česká republika, OID E10290401, partnerská organizace
E10328745 – Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Slovenská republika, partnerská organizace
E10331220 – Eurotex Ltd Nezisková, Bulharská republika, partnerská organizace

Tento projekt je podporovaný Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+ v sektoru školního vzdělávání. Obsah tohoto dokumentu odráží názory autora. Evropská komise a Slovenská akademická asociace pro mezinárodní spolupráci za tyto názory nenesou zodpovědnost.

Nahoru