Aktuality

Z odpadového hospodářství
8.10.2015
11:10

Zajímá nás prevence odpadů

Navštívili jsme Konferenci PVO

I sběr použitého textilu je předcházením vzniku odpadů - z konference jsme si přinesli mnoho poznatků.

http://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/konference-pvo-6-7-10-2015/

Nahoru