Aktuality

25.9.2019
9:09

Máme rádi Lindström

Cirkulární ekonomika: staňte se zelenou firmou!

Stále více společností po celém světě začíná přemýšlet nad dopadem svého podnikání na životní prostředí. Myslíte to s trvalou udržitelností vážně? Snižování emisí a redukce odpadu či chemického znečišťování je pouze začátek dlouhé cesty k ekologické neutralitě.

Měli byste přehodnotit všechny dílčí kroky vašich výrobních postupů. Nezapomínejte ani na sociální zázemí zaměstnanců či jejich oblečení. Zní to komplikovaně? Tyto změny mohou být mnohem jednodušší, než si myslíte. Přinášíme vám několik tipů, jak efektivně a ekologicky nakládat právě s textilem.

  

Textilní odpad je celosvětová výzva. Zdroj: lindstromgroup.com

Kam s textilním odpadem?

Obvyklá cesta použitého textilu vede společně s komunálním odpadem na skládky či do spaloven, zatímco denně jsou produkovány další a další módní kousky, na jejichž výrobu se spotřebují zbytečné litry vody a kilowaty elektřiny. K tomu si připočtěte bavlníková pole, která devastují celé ekosystémy, chemické znečištění půdy a vody z nešetrného barvení textilií a mnohdy nelidské pracovní podmínky v zemích, odkud drtivá většina našeho oblečení pochází.

O tom, že tento model nelze udržovat donekonečna je již přesvědčena celá řada společností podnikajících nejen v oblasti textilního průmyslu, ale i napříč všemi odvětvími. Textilní odpad se totiž týká všech výrobních podniků a firem podnikajících v službách.

Textilní průmysl mění svou filozofii

Některé z velkých nadnárodních textilních řetězců se už přímo na recyklaci textilního odpadu zaměřují. Zavádějí různé nástroje, které mohou být v počáteční fázi finančně náročné, ale tato investice se díky zužitkování v marketingu rychle vrací. Zákazníci si už totiž vybírají raději výrobky odpovědných firem, a firmy díky tomu mění svůj podnikatelský model - vyrobit raději méně, ale lépe.   

Mnoho značek tak například svým zákazníkům nabízí možnost odevzdat na prodejně při koupi nových své již nevyhovující svršky. Ty jsou později znovu využity buď prostřednictvím přímého použití či formou recyklace.

Součástí cirkulární ekonomiky je i tzv. upcycling. V rámci něj dochází ke znovuobnovení životního cyklu starého kousku oblečení jeho přešitím, opravou či využitím pro úplně jiný účel, než měl původně. Cílem je využívání již jednou vyprodukovaných prostředků a materiálů. Díky tomu se snižuje produkce odpadu i ekologicky náročná výroba nových produktů.

Vybavte své zaměstnance pronajatým oblečením

Další ze zajímavých možností, jak nezvyšovat produkci oděvů, je jejich pronájem. Ten se uplatňuje především v oblasti pracovního oblečení a ochranných prostředků.

Tuto formu pořizování a údržby oblečení na našem trhu nabízí pro zaměstnance firem napříč celým spektrem odvětví původem švédská společnost Lindström, která svoje podnikání založila na principu cirkulární ekonomiky a trvale udržitelného rozvoje.

Znovuvyužití textilního odpadu je důležité. Zdroj: lindstromgroup.com

Na rozvoji cirkulární ekonomiky a šetrného přístupu k životnímu prostředí se může podílet každý. Vybavte své zaměstnance pronajatými pracovními tričky, bundami, kalhotami či zástěrami a ukažte, že to s šetrným přístupem k životnímu prostředí myslíte opravdu vážně.

Lindström šetří přírodu, váš čas i peníze

Společnost Lindström se dokáže postarat o kompletní dodávku i následnou údržbu všech pracovních textilií ve vaší firmě, která podniká v:

  • maloobchodě,

  • hotelnictví a gastronomii,

  • úklidu a údržbě budov,

  • potravinářství,

  • strojní výrobě.

V předem dohodnutých intervalech stačí připravit špinavé a použité prádlo k odvozu, a zatímco se bude pracovat na jeho údržbě, vaši zaměstnanci dostanou čisté pracovní oděvy rovnou do svých skříněk. Pro vás je tak vše zcela bez starostí.

2019: Údaje a fakta o Lindström. Zdroj: lindstromgroup.com

Spočítejte si, co pro přírodu můžete udělat i vy

Lindström využívá výhradně recyklovatelné materiály. Díky tomu a hromadné údržbě pracovního textilu dochází k výrazné úspoře energie. Již při 500 kusech pracovního textilu je možné díky využití služby průmyslového praní a čištění ušetřit ročně více než 25 000 l vody, produkce emisí CO2 ročně klesne o 1,400 kg.

Spočítejte si, kolik energie můžete díky využití služeb společnosti Lindström ušetřit právě vy.


 
Nahoru